Saldo på ditt kort kan du også få ved å:

Andre spørsmål vedrørende TT-tjenesten besvares av din respektive fylkeskommune.


Vest-Agder
Agder Fylkeskommune

Tlf:38 05 00 00

Trykk på fylkesvåpenet ditt for informasjon om Transporttjenesten for funksjonshemmede i ditt fylke.

Kontakt Taxi Transport Telemark A/S på e-post:ttkort@telemarktaxi.no